• Projectingenieur stabiliteit (senior) (m/v/x)

  De (senior) projectingenieur beheerst alle technische en organisatorische aspecten van verschillende gebouwprojecten binnen een team. Hij werkt rechtstreeks samen met externe partijen voor de verschillende fases van het project.
  (19/03/2021)
 • Junior stabiliteitsingenieur (m/v/x)

  De junior stabiliteitsingenieur beheerst alle of een aantal technische aspecten evenals de berekeningen van verschillende projecten binnen een team. Hij werkt altijd onder de supervisie van een projectverantwoordelijke voor de verschillende fases van het project.
  (19/03/2021)
 • Ingénieur en Structure (min. 3 ans d’expérience) (h/f/x)

  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het ontwerp van houten structuren. Sinds de oprichting in 2013 zijn overtuigd van het belang om een team van houtdeskundigen te vormen om de uitdagingen van het materiaal aan te gaan en de vele voordelen ervan te benutten.
  Deze positionering stelt Ney & Partners WOW in staat om tussen te komen in grote en gevarieerde projecten:
  - typologie: huisvesting, kantoren, scholen, speciale structuren, bruggen, onderzoek, enz.
  - omvang: van 40 tot meer dan 40.000 m2, gelijkvloerse of meer dan 20 verdiepingen
  - locaties: Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Internationaal
  - sector: privaat, publiek, ontwikkelaar, aannemer

  De kracht van de expertise ligt in de diepgaande kennis van de uitdagingen van fabricage en uitvoering op de bouwplaats, die een belangrijk onderdeel vormt van ons bedrijf (3D BIM-uitvoeringsopdracht, montageontwerp, fabricage- en montageplannen). Dit maakt ons tot een onmisbare adviseur in de ontwerpfase om het ontwerpteam te begeleiden naar de meest geschikte oplossing in overeenstemming met de uitdagingen van het project.

  Ney & Partners WOW maakt integraal deel uit van de Ney & Partners groep. De kracht van de groep is het samenbrengen van verschillende disciplines van civiele techniek om de volledige stabiliteit van het ontwerp van de projecten te waarborgen.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is gevestigd in Brussel en Namen. Wij zij op zoek naar versterking van ons houtteam.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering est un bureau d’études spécialisé dans la conception de structures en bois dans les différents domaines de la stabilité. Depuis sa création en 2013, le bureau est convaincu de l’importance de former une équipe d’experts bois pour répondre aux enjeux de matériaux et exploiter ses nombreux avantages pour les projets de construction actuel et à venir.
  Ce positionnement permet à Ney & Partners WOW d’intervenir sur des projets larges et variés :
  - de typologie : logements, bureaux, écoles, structures spéciales, passerelles, recherche, etc
  - de tailles : de 40 à plus de 40.000 m2, de plein pied ou plus de 20 étages
  - de lieux : Flandre, Bruxelles, Wallonie, Luxembourg, Pays-Bas, France et International
  - de secteur : privé, public, promoteur, entrepreneur

  La force de son expertise réside dans sa connaissance pointue des enjeux de fabrication et d’exécution sur chantier, partie importante de son volume d’affaires (mission d’exécution 3D BIM, conception des assemblages, plans de fabrication et montage). Ce qui en fait un consultant avisé en phase de conception pour guider la design team vers la solution la plus adaptée en fonction des enjeux du projet étudié.

  Ney & Partners WOW fait partie intégrante du groupe Ney & Partners et ses différentes agences. La force du groupe est de rassembler des différentes disciplines du génie civil pour assurer la conception complète de stabilité des projets.

  Ney & Partners WOW – Timber Engineering est situé à Bruxelles et Namur. Il cherche à renforcer son équipe bois.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is an engineering office specialised in the design of timber structures in the various fields of stability. Since its creation in 2013, the office is convinced of the importance of forming a team of timber experts to meet the challenges of the material and exploit its many advantages for current and future construction projects.
  This positioning allows Ney & Partners WOW to intervene on large and varied projects:
  - typology: housing, offices, schools, special structures, walkways, research, etc.
  - in size: from 40 to more than 40,000 m2, ground floor or more than 20 floors
  - locations: Flanders, Brussels, Wallonia, Luxembourg, the Netherlands, France and International
  - sector: private, public, developer, contractor.

  The strength of our expertise lies in our in-depth knowledge of the challenges of manufacturing and execution on site, which is an important part of our work volume (3D BIM execution mission, design of assemblies, manufacturing and assembly plans). This makes us a wise consultant in the design phase to guide the design team towards the most suitable solution according to the challenges of the project studied.
  Ney & Partners WOW is an integral part of the Ney & Partners group. The strength of the group is to bring together different disciplines of civil engineering to ensure the complete civil & structural design of the projects.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is located in Brussels and Namur. We are looking to strengthen our timber team.
  (06/04/2021)
 • Ingénieur Bois exécution Junior (h/f/x)

  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het ontwerp van houten structuren. Sinds de oprichting in 2013 zijn overtuigd van het belang om een team van houtdeskundigen te vormen om de uitdagingen van het materiaal aan te gaan en de vele voordelen ervan te benutten.
  Deze positionering stelt Ney & Partners WOW in staat om tussen te komen in grote en gevarieerde projecten:
  - typologie: huisvesting, kantoren, scholen, speciale structuren, bruggen, onderzoek, enz.
  - omvang: van 40 tot meer dan 40.000 m2, gelijkvloerse of meer dan 20 verdiepingen
  - locaties: Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Internationaal
  - sector: privaat, publiek, ontwikkelaar, aannemer

  De kracht van de expertise ligt in de diepgaande kennis van de uitdagingen van fabricage en uitvoering op de bouwplaats, die een belangrijk onderdeel vormt van ons bedrijf (3D BIM-uitvoeringsopdracht, montageontwerp, fabricage- en montageplannen). Dit maakt ons tot een onmisbare adviseur in de ontwerpfase om het ontwerpteam te begeleiden naar de meest geschikte oplossing in overeenstemming met de uitdagingen van het project.

  Ney & Partners WOW maakt integraal deel uit van de Ney & Partners groep. De kracht van de groep is het samenbrengen van verschillende disciplines van civiele techniek om de volledige stabiliteit van het ontwerp van de projecten te waarborgen.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is gevestigd in Brussel en Namen. Wij zij op zoek naar versterking van ons houtteam.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering est un bureau d’études spécialisé dans la conception de structures en bois dans les différents domaines de la stabilité. Depuis sa création en 2013, le bureau est convaincu de l’importance de former une équipe d’experts bois pour répondre aux enjeux de matériaux et exploiter ses nombreux avantages pour les projets de construction actuel et à venir.

  Ce positionnement permet à Ney & Partners WOW d’intervenir sur des projets larges et variés :
  - de typologie : logements, bureaux, écoles, structures spéciales, passerelles, recherche, etc
  - de tailles : de 40 à plus de 40.000 m2, de plein pied ou plus de 20 étages
  - de lieux : Flandre, Bruxelles, Wallonie, Luxembourg, Pays-Bas, France et International
  - de secteur : privé, public, promoteur, entrepreneur.

  La force de son expertise réside dans sa connaissance pointue des enjeux de fabrication et d’exécution sur chantier, partie importante de son volume d’affaires (mission d’exécution 3D BIM, conception des assemblages, plans de fabrication et montage). Ce qui en fait un consultant avisé en phase de conception pour guider la design team vers la solution la plus adaptée en fonction des enjeux du projet étudié.

  Ney & Partners WOW fait partie intégrante du groupe Ney & Partners et ses différentes agences. La force du groupe est de rassembler des différentes disciplines du génie civil pour assurer la conception complète de stabilité des projets.
  Ney & Partners WOW – Timber Engineering est situé à Bruxelles et Namur. Il cherche à renforcer son équipe bois.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is an engineering office specialised in the design of timber structures in the various fields of stability. Since its creation in 2013, the office is convinced of the importance of forming a team of timber experts to meet the challenges of the material and exploit its many advantages for current and future construction projects.
  This positioning allows Ney & Partners WOW to intervene on large and varied projects:
  - typology: housing, offices, schools, special structures, walkways, research, etc.
  - in size: from 40 to more than 40,000 m2, ground floor or more than 20 floors
  - locations: Flanders, Brussels, Wallonia, Luxembourg, the Netherlands, France and International
  - sector: private, public, developer, contractor.

  The strength of our expertise lies in our in-depth knowledge of the challenges of manufacturing and execution on site, which is an important part of our work volume (3D BIM execution mission, design of assemblies, manufacturing and assembly plans). This makes us a wise consultant in the design phase to guide the design team towards the most suitable solution according to the challenges of the project studied.
  Ney & Partners WOW is an integral part of the Ney & Partners group. The strength of the group is to bring together different disciplines of civil engineering to ensure the complete civil & structural design of the projects.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is located in Brussels and Namur. We are looking to strengthen our timber team.
  (06/04/2021)
 • Dessinateur – Modeleur 3D avec experience (Cadwork/Revit) (h/f/x)

  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het ontwerp van houten structuren. Sinds zijn oprichting in 2013 is het bureau overtuigd van het belang om een team van houtdeskundigen te vormen om de uitdagingen van het materiaal aan te gaan en de vele voordelen ervan te benutten in bouwprojecten.
  Deze positionering stelt Ney & Partners WOW in staat om tussen te komen in grote en gevarieerde projecten:
  - typologie: huisvesting, kantoren, scholen, speciale structuren, bruggen, onderzoek, enz.
  - omvang: van 40 tot meer dan 40.000 m2, gelijkvloerse of meer dan 20 verdiepingen
  - locaties: Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Luxemburg, Nederland, Frankrijk en Internationaal
  - sector: privaat, publiek, ontwikkelaar, aannemer

  De kracht van de expertise ligt in de diepgaande kennis van de uitdagingen van fabricage en uitvoering op de bouwplaats, die een belangrijk onderdeel vormt van ons bedrijf (3D BIM-uitvoeringsopdracht, montageontwerp, fabricage- en montageplannen). Dit maakt ons tot een onmisbare adviseur in de ontwerpfase om het ontwerpteam te begeleiden naar de meest geschikte oplossing in overeenstemming met de uitdagingen van het project.

  Ney & Partners WOW maakt integraal deel uit van de Ney & Partners groep. De kracht van de groep is het samenbrengen van verschillende disciplines van civiele techniek om de volledige stabiliteit van het ontwerp van de projecten te waarborgen.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is gevestigd in Brussel en Namen. Wij zij op zoek naar versterking van ons houtteam.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering est un bureau d’études spécialisé dans la conception de structures en bois dans les différents domaines de la stabilité. Depuis sa création en 2013, le bureau est convaincu de l’importance de former une équipe d’experts bois pour répondre aux enjeux de matériaux et exploiter ses nombreux avantages pour les projets de construction actuel et à venir.
  Ce positionnement permet à Ney & Partners WOW d’intervenir sur des projets larges et variés :
  - de typologie : logements, bureaux, écoles, structures spéciales, passerelles, recherche, etc
  - de tailles : de 40 à plus de 40.000 m2, de plein pied ou plus de 20 étages
  - de lieux : Flandre, Bruxelles, Wallonie, Luxembourg, Pays-Bas, France et International
  - de secteur : privé, public, promoteur, entrepreneur.

  La force de son expertise réside dans sa connaissance pointue des enjeux de fabrication et d’exécution sur chantier, partie importante de son volume d’affaires (mission d’exécution 3D BIM, conception des assemblages, plans de fabrication et montage). Ce qui en fait un consultant avisé en phase de conception pour guider la design team vers la solution la plus adaptée en fonction des enjeux du projet étudié.

  Ney & Partners WOW fait partie intégrante du groupe Ney & Partners et ses différentes agences. La force du groupe est de rassembler des différentes disciplines du génie civil pour assurer la conception complète de stabilité des projets.
  Ney & Partners WOW – Timber Engineering est situé à Bruxelles et Namur. Il cherche à renforcer son équipe bois.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is an engineering office specialised in the design of timber structures in the various fields of stability. Since its creation in 2013, the office is convinced of the importance of forming a team of timber experts to meet the challenges of the material and exploit its many advantages for current and future construction projects.
  This positioning allows Ney & Partners WOW to intervene on large and varied projects:
  - typology: housing, offices, schools, special structures, walkways, research, etc.
  - in size: from 40 to more than 40,000 m2, ground floor or more than 20 floors
  - locations: Flanders, Brussels, Wallonia, Luxembourg, the Netherlands, France and International
  - sector: private, public, developer, contractor.

  The strength of our expertise lies in our in-depth knowledge of the challenges of manufacturing and execution on site, which is an important part of our work volume (3D BIM execution mission, design of assemblies, manufacturing and assembly plans). This makes us a wise consultant in the design phase to guide the design team towards the most suitable solution according to the challenges of the project studied.
  Ney & Partners WOW is an integral part of the Ney & Partners group. The strength of the group is to bring together different disciplines of civil engineering to ensure the complete civil & structural design of the projects.
  Ney & Partners WOW - Timber Engineering is located in Brussels and Namur. We are looking to strengthen our timber team.
  (06/04/2021)
 • Ingénieur civil en construction min. d’expérience de 3 ans (h/f/x)

  Après une période de formation en interne, vous devrez gérer de façon journalière un certain nombre de projets d’ingénierie.
  (19/03/2021)
 • Constructief ontwerper (senior) (m/v/x)

  De (senior) constructief ontwerper beheerst alle technische en organisatorische aspecten van verschillende gebouwprojecten binnen een team. Hij werkt rechtstreeks samen met externe partijen voor de verschillende fases van het project.
  (19/03/2021)
 • Constructief ontwerper Junior (m/v/x)

  De constructief ontwerper junior beheerst alle of een aantal technische aspecten evenals de berekeningen van verschillende projecten binnen een team. Hij werkt altijd onder de supervisie van een projectverantwoordelijke voor de verschillende fases van het project.
  (19/03/2021)
 • Burgerlijk Ingenieur Brugontwerper Junior (m/v/x)

  De ingenieur brugontwerper junior beheerst een aantal technische aspecten en berekeningen van verschillende projecten binnen een team. Hij werkt altijd onder de supervisie van een projectverantwoordelijke voor de verschillende fases van het project.
  (07/10/2020)
 • Ingenieur Civil En Construction Junior (m/f/x)

  L’ingénieur civil maîtrise tous ou un certain nombre d’aspects techniques et de calculs des différents projets sur lesquels il/elle travaille, au sein d’une équipe de conception. Il/elle travaille toujours sous la supervision d’un ingénieur de projet pour les différentes phases du projet.
  (07/10/2020)