Ney & Partners is een architecten- en ingenieursbureau, toonaangevend in het ontwerp van bruggen en kunstwerken, speciale constructies en bijzondere gebouwen. Op dit ogenblik werken bij ons meer dan 140 personen aan projecten in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Vietnam Voor ons kantoor in Brussel zoekt Ney & Partners een gemotiveerde project ingenieur voor de afdeling gebouwen met onderstaande profiel:
Ney & Partners est un bureau d’études d'architecture et d'ingénierie, spécialisé dans la conception de ponts et d'ouvrages d'art, de structures spéciales et de bâtiments d’exception. Nous employons actuellement 140 personnes sur des projets en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au Japon et au Vietnam. Ney & Partners recherche un(e) office manager motivé(e) avec une affinité pour RH afin de renforcer notre équipe à nos bureaux situées à Bruxelles.

Projectingenieur gebouwstructuren – Burgerlijk ingenieur bouwkunde (m/v/x)

(04/05/2023)

(English version ci-dessous)

Fonction:

De projectingenieur beheerst alle of een aantal technische en organisatorische aspecten van verschillende projecten binnen een team. Hij werkt rechtstreeks samen met externe partijen voor de verschillende fases van het project.

Je belangrijkste taken zullen zijn:

 • Projectopvolging en coördinatie met externe partijen zowel bij ontwerp als uitvoering.
 • Opstellen van constructieve rapporten in het voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, meetstaten en ramingen.
 • Wijzigingen uitvoeren aan berekening, ontwerp en detaillering van de uitvoeringsstudies.
 • Voortgangsbewaking en controle tijdens de uitvoering.
 • Kwaliteitsbewaking van de opgestelde documenten en eigen controle.
 • Vertegenwoordiging bij tijdelijke en definitieve oplevering.
 • Samenwerking met de architecten, ingenieurs en technisch tekenaars.

Profiel:

 • Je bent in het bezit van een Master of Science diploma burgerlijk ingenieur. Ervaring is een pluspunt en wordt gevaloriseerd.
 • Je hebt kennis van structurele berekeningen.
 • Je beschikt over goede uitdrukkings- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Franse taal. Kennis van de Engelse taal est welkom.
 • Je bent leergierig, sociaal vaardig, proactief en resultaatgericht.
 • Je voelt je aangetrokken tot de innovatieve constructies die ons bureau ontwikkelt.
 • Je bent in staat om een kwalitatief en hoogstaand werk binnen de afgesproken tijd af te leveren.

Wij bieden:

 • Aantrekkelijk salarispakket met breed gamma van extralegale voordelen.
 • Werken in teamverband aan diverse en complexe projecten, zowel nationaal als internationaal.
 • Een dynamische internationaal georiënteerde werkomgeving in Brussel.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen in een stimulerende omgeving met ruimte voor bijscholing.
 • Een startersfunctie met doorgroeimogelijkheden naar zelfstandig werken aan projecten.

De vacature is open, je kan onmiddellijk starten. De functie is fulltime en de werkplaats is Brussel (BE). Wil je bij ons komen werken, laad je motivatiebrief, cv en portfolio op onze website.

 

Ingénieur de projet structures de construction – Ingénieur civil, génie civil (h/v/x)

Fonction :

L’ingénieur de projet maîtrise tout ou partie des aspects techniques et organisationnels de différents projets au sein d’une équipe. Il travaille directement avec les parties externes pour les différentes phases du projet.

Vos tâches principales seront :

 • Suivi du projet et coordination avec les parties externes, tant au niveau de la conception que de l’exécution.
 • Préparation des rapports structurels dans le cadre de la conception préliminaire, de la conception finale, des spécifications, des nomenclatures et des estimations.
 • Modifications des calculs, de la conception et des détails des études d’exécution.
 • Suivi et contrôle de l’avancement des travaux pendant l’exécution.
 • Contrôle de la qualité des documents rédigés et vérification propre.
 • Représentation lors de la réception provisoire et finale.
 • Coopération avec les architectes, les ingénieurs et les dessinateurs techniques.

Profil :

 • Vous êtes titulaire d’un Master of Science en génie civil. L’expérience est un plus et sera valorisée.
 • Vous avez des connaissances en matière de calculs structurels.
 • Vous avez de bonnes capacités d’expression et de rédaction en néerlandais et en français. La connaissance de l’anglais est souhaitée.
 • Vous êtes désireux d’apprendre, vous avez des aptitudes sociales, vous êtes proactif et orienté vers les résultats.
 • Vous êtes attiré(e) par les constructions innovantes développées par notre agence.
 • Vous êtes capable de fournir un travail de qualité dans les délais impartis.

Nous offrons :

 • Une rémunération attrayante assortie d’un large éventail d’avantages extralégaux.
 • Un travail d’équipe sur des projets divers et complexes, tant au niveau national qu’international.
 • Un environnement de travail dynamique et international à Bruxelles.
 • L’opportunité de se développer dans un environnement stimulant avec des possibilités de formation continue.
 • Un poste de débutant avec des opportunités de carrière pour travailler de manière indépendante sur des projets.

Le poste est ouvert, vous pouvez commencer immédiatement. Le poste est à temps plein et le lieu de travail est Bruxelles (BE). Si vous souhaitez nous rejoindre, téléchargez votre lettre de motivation, votre CV et votre portfolio sur notre site web.


share this