Ney & Partners is een architecten- en ingenieursbureau, toonaangevend in het ontwerp van bruggen en kunstwerken, speciale constructies en bijzondere gebouwen. Op dit ogenblik werken bij ons meer dan 140 personen aan projecten in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Vietnam. Voor ons kantoor in Brussel zoekt Ney & Partners een gemotiveerde project ingenieur voor de afdeling gebouwen met onderstaande profiel:
Ney & Partners est un bureau d’études d'architecture et d'ingénierie, spécialisé dans la conception de ponts et d'ouvrages d'art, de structures spéciales et de bâtiments d’exception. Nous employons actuellement 140 personnes sur des projets en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au Japon et au Vietnam. Pour notre bureau de Bruxelles, Ney & Partners recherche un ingénieur de projet motivé pour le département bâtiments avec le profil ci-dessous :

Projectingenieur gebouwstructuren – Burgerlijk ingenieur bouwkunde (m/v/x)

(06/05/2024)

(Version française ci-dessous)

Wat zal je doen?

Als projectingenieur ontwerp en dimensioneer je de structuren van een gebouw in zowel staal, beton, hout of andere innovatieve materialen. Naast de technische aspecten beheers je ook de organisatorische aspecten binnen een team. Je werkt rechtstreeks samen met externe partijen voor de verschillende fases van het project.

Wat zijn je belangrijkste taken?

 • Je volgt projecten op en coördineert ze met externe partijen, zowel bij ontwerp als uitvoering.
 • Je stelt constructieve rapporten op in het voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, meetstaten en ramingen.
 • Je voert wijzigingen uit aan berekening, ontwerp en detaillering van de uitvoeringsstudies.
 • Je bewaakt de vooruitgang en controleert tijdens de uitvoering.
 • Je zorgt voor de kwaliteit van de opgestelde documenten en eigen controle.
 • Jij bent de vertegenwoordiging bij tijdelijke en definitieve oplevering.
 • Je werkt samen met de architecten, ingenieurs en technisch tekenaars.

Wie ben jij?

 • Je hebt een Master of Science-diploma burgerlijk ingenieur. Ervaring is een pluspunt en valoriseren we.
 • Je hebt kennis van structurele berekeningen.
 • Je beschikt over goede uitdrukkings- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en het Frans. Kennis van het Engels is welkom.
 • Je bent leergierig, sociaal vaardig, proactief en resultaatgericht.
 • Je voelt je aangetrokken tot de innovatieve constructies die ons bureau ontwikkelt.
 • Je kan kwalitatief en hoogstaand werk binnen de afgesproken tijd afleveren.

Wat bieden we je aan?

 • Aantrekkelijk salarispakket met breed gamma van extralegale voordelen.
 • Werken in teamverband aan diverse en complexe projecten, zowel nationaal als internationaal.
 • Een dynamische internationaal georiënteerde werkomgeving in Brussel.
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen in een stimulerende omgeving met ruimte voor bijscholing.
 • Een startersfunctie met doorgroeimogelijkheden naar zelfstandig werken aan projecten.

De vacature staat open dus je kan onmiddellijk starten. De functie is fulltime en ons kantoor bevindt zich in Brussel (BE).

Wil je bij ons komen werken? Klik dan snel op de solliciteerknop en laad je motivatiebrief, cv en portfolio op. Tot binnenkort.

 

Ingénieur de projet structures de construction – Ingénieur civil bâtiments (h/v/x)

Que ferez-vous ?

En tant qu’ingénieur de projet, vous concevez et dimensionnez les structures d’un bâtiment en acier, en béton, en bois ou en d’autres matériaux innovants. Outre les aspects techniques, vous gérez également les aspects organisationnels au sein d’une équipe. Vous travaillez directement avec des parties externes pour les différentes phases du projet.

Quelles sont vos tâches principales ?

 • Vous suivez un projet et sa coordination avec les parties externes, tant au niveau de la conception que de l’exécution.
 • Vous préparez des rapports structurels dans le cadre de la conception préliminaire, de la conception finale, des spécifications, des nomenclatures et des estimations.
 • Vous modifiez des calculs, de la conception et des détails des études d’exécution.
 • Vous suivez et contrôlez l’avancement des travaux pendant l’exécution.
 • Vous contrôlez la qualité des documents rédigés et vérification propre.
 • Vous faites la représentation lors de la réception provisoire et finale.
 • Vous coopérez avec les architectes, les ingénieurs et les dessinateurs techniques.

Qui êtes-vous ?

 • Vous êtes titulaire d’un Master of Science en ingénieur civil en construction. L’expérience est un plus et nous la valorisons.
 • Vous avez des connaissances en matière de calculs structurels.
 • Vous avez de bonnes capacités d’expression et de rédaction en néerlandais et en français. La connaissance de l’anglais est souhaitée.
 • Vous êtes désireux(se) d’apprendre, vous avez des aptitudes sociales, vous êtes proactif(ve) et orienté(e) vers les résultats.
 • Vous êtes attiré(e) par les constructions innovantes développées par notre agence.
 • Vous êtes capable de fournir un travail de qualité dans les délais impartis.

Nous offrons :

 • Une rémunération attrayante assortie d’un large éventail d’avantages extralégaux.
 • Un travail d’équipe sur des projets divers et complexes, tant au niveau national qu’international.
 • Un environnement de travail dynamique et international à Bruxelles.
 • L’opportunité de se développer dans un environnement stimulant avec des possibilités de formation continue.
 • Un poste de débutant avec des opportunités de carrière pour travailler de manière indépendante sur des projets.

Le poste est ouvert, vous pouvez commencer immédiatement. Le poste est à temps plein et le lieu de travail est Bruxelles (BE). Si vous souhaitez nous rejoindre, téléchargez votre lettre de motivation, votre CV et votre portfolio sur notre site web. A bientôt.


share this