Ney & Partners is een architecten- en ingenieursbureau, toonaangevend in het ontwerp van bruggen en kunstwerken, speciale constructies en bijzondere gebouwen. Op dit ogenblik werken bij ons meer dan 120 personen aan projecten in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Japan en Vietnam. Voor ons bureau in Brussel zoekt Ney & Partners een gemotiveerde en getalenteerde junior constructief ontwerper voor de afdeling bruggen.
Ney & Partners est un bureau d’études d’architecture et de stabilité, spécialisé dans la conception de ponts, de structures spéciales et des bâtiments exceptionnels. Actuellement, 120 personnes travaillent sur des projets en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, au Japon ainsi qu’au Vietnam. Pour son bureau situé à Bruxelles ou au Luxembourg et dans le but d’ une coopération à long terme, Ney & Partners recherche un ingénieur civil concepteur de ponts motivé et talentueux.

Burgerlijk Ingenieur Brugontwerper Junior (m/v/x)

(31/01/2024)

(version française ci-dessous)

De burgerlijk ingenieur brugontwerper junior beheerst alle of een aantal technische aspecten evenals de berekeningen van verschillende projecten binnen een team. Hij werkt altijd onder de supervisie van een projectverantwoordelijke voor de verschillende fases van het project.

Je belangrijkste taken zullen zijn

 • Opstellen van constructieve rapporten in het voorontwerp, definitief ontwerp, bestek, meetstaten en ramingen
 • Wijzigingen uitvoeren aan berekening, ontwerp en detaillering van de uitvoeringsstudies
 • Voortgangsbewaking en controle tijdens de uitvoering
 • Kwaliteitsbewaking van de opgestelde documenten en eigen controle
 • Vertegenwoordiging bij tijdelijke en definitieve oplevering
 • Samenwerking met de architecten en technisch tekenaars

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Master of Science diploma burgerlijk ingenieur en hebt 0 tot 5 jaar ervaring.
 • Je beheerst programma’s zoals AutoCAD, Rhino, Grasshopper, SCIA Engineer of Sofistik.
 • Je hebt kennis van structurele berekeningen.
 • Je beschikt over goede uitdrukkings- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal. Kennis van de Engelse en Franse taal is welkom.
 • Je bent leergierig, sociaal vaardig, proactief en resultaatgericht.
 • Je voelt je aangetrokken tot de innovatieve constructies die ons bureau ontwikkelt.
 • Je bent in staat om een kwalitatief en hoogstaand werk binnen de afgesproken tijd af te leveren.

Wij bieden

 • Werken in teamverband aan diverse en complexe projecten, zowel nationaal als internationaal
 • Een dynamische internationaal georiënteerde werkomgeving in Brussel
 • De mogelijkheid om je te ontwikkelen in een stimulerende omgeving met ruimte voor bijscholing
 • Een functie met doorgroeimogelijkheden naar zelfstandig werken aan projecten

De vacature is open, je kan onmiddellijk starten. De functie is fulltime en de werkplaats is Brussel (BE). Wil je bij ons komen werken, laad je motivatiebrief, Cv en portfolio op onze website.

Ingénieur civil constructeur de ponts Junior (m/v/x)

Function

L’ingénieur maîtrise tout ou une partie des aspects techniques et des calculs de différents projets au sein d’une équipe. Il travaille toujours sous la supervision d’un chef de projet pour les différentes phases d’un projet.

Vos principales tâches seront

 • Réalisation d’études préliminaires et de conception : étude d’avant-projet, étude de conception, rédaction de cahiers des charges, relevés de mesures et devis, rédaction de notes de calcul, etc.
 • Ajustements au dossier du projet, calcul, conception et détail.
 • Suivi et contrôle des travaux
 • Contrôle de la qualité des documents élaborés et contrôle propre
 • Représentation lors de l’acceptation provisoire et définitive

Profil

 • Vous êtes en possession d’un Master en Ingénieur Civil
 • Vous maîtrisez des programmes tels qu’AutoCAD et Rhino, Grasshoper, SCIA Engineer ou Sofistik.
 • Vous avez des connaissances en matière de calculs structurels
 • Vous avez une très bonne maîtrise de Néerlandais et une connaissance pratique du français et de l’anglais.
 • Vous êtes créatif et pouvez proposer des solutions originales
 • vous manifestez un réel intérêt pour les structures innovantes que notre bureau développe

Nous offrons

 • La possibilité de travailler en équipe sur des projets divers et complexes, tant au niveau national qu’international
 • Un environnement de travail dynamique et orienté vers l’international
 • L’opportunité de vous développer dans un environnement stimulant avec de la place pour la formation continue.
 • Un poste de départ avec des possibilités d’évoluer vers un travail indépendant sur des projets

Le poste est actuellement ouvert, vous pouvez postuler dès à présent.


share this