Ney & Partners is een architecten- en ingenieursbureau, toonaangevend in het ontwerp van bruggen en kunstwerken, speciale constructies en bijzondere gebouwen. Op dit ogenblik werken bij ons 140 personen aan projecten in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Japan en Vietnam. Voor ons kantoor in Bosvoorde zoekt Ney & Partners een gemotiveerde en allround HR communicatie coördinator.
Ney & Partners est un bureau d’études d'architecture et d'ingénierie, spécialisé dans la conception de ponts et d'ouvrages d'art, de structures spéciales et de bâtiments d’exception. Nous employons actuellement 140 personnes sur des projets en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au Japon et au Vietnam. Pour son bureau de Boitsfort, Ney & Partners recherche un coordinateur de communication RH motivé et polyvalent.

HR Communicatie coördinator (junior) (m/v/x)

(31/01/2024)

(version française ci-dessous)

Taken

 • eindverantwoordelijke voor de HR communicatie extern en intern
 • opvolging instroom van nieuwe medewerkers, opleidingen huidige medewerkers
 • beheer van het cms en cv’s medewerkers in functie van acquisities
 • versterking van de bestaande communicatie pool van 2 personen, met accent op website en social media
 • administratieve ondersteuning van alle communicatietaken
 • documentbeheer en archivering van communicatie

Profiel

Je behaalde een Master Office Management met een passie voor communicatie en people management of een Master Communicatie.

 • je hebt 3 tot meer jaar werkervaring
 • je beheerst het Nederlands en het Frans zeer goed, een goede kennis van het Engels is eveneens vereist
 • je werkt goed en graag samen
 • je werkt systematisch en zorgvuldig
 • je bent hands-on
 • je schrijft graag teksten en heb een oog voor visuele communicatie
 • je bent aangetrokken tot de innoverende structuren die ons bureau ontwikkelt

Aanbod

Ney & Partners biedt je de mogelijkheid om te werken in een stimulerende omgeving: een aangename werksfeer en een team van geëngageerde medewerkers. Naast een aantrekkelijk vast salaris, geniet je ook van extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groepsverzekering en een tussenkomst in je verplaatsingen. De vacature is open, men kan onmiddellijk in dienst worden genomen. Het betreft een voltijdse betrekking, 4/5 is bespreekbaar.

Bij selectie word je uitgenodigd voor een gesprek en een praktische proef.

Motivatiebrief en c.v. richten voor 15 januari 2024 aan Jeroen Vander Beken, gedelegeerd bestuurder Ney & Partners nv. Terhulpsesteenweg 181 1170 Brussel. Je kandidatuur kan je hieronder opladen.

Coordinateur de la communication RH (junior)  (h/f/x)

Taches

 • responsable final de la communication RH en externe et en interne
 • suivi de l’accueil des nouveaux employés et de la formation des employés actuels.
 • gestion des cms et des CV des employés en fonction des acquisitions.
 • renforcer le pool de communication existant de 2 personnes, en mettant l’accent sur le site web et les médias sociaux.
 • soutien administratif pour toutes les tâches de communication
 • gestion des documents et archivage de la communication.

Profil

 • vous avez obtenu un Master en Office Management avec une passion pour la communication et la gestion des personnes ou un Master en Communication.
 • vous avez une expérience professionnelle de 3 ans ou plus.
 • vous avez une très bonne maîtrise du néerlandais et du français ; une bonne connaissance de l’anglais est également requise.
 • vous travaillez bien et aimez collaborer
 • vous travaillez systématiquement et avec soin
 • vous êtes pragmatique
 • vous aimez rédiger des textes et vous avez le sens de la communication visuelle.
 • vous êtes attiré(e) par les structures innovantes développées par notre agence.

Offre

Ney & Partners vous offre la possibilité de travailler dans un environnement stimulant : une ambiance de travail agréable et une équipe de collaborateurs engagés. Outre un salaire fixe attractif, vous bénéficierez d’avantages extra-légaux tels que des chèques-repas, une assurance groupe et une participation aux frais de déplacement. Le poste est vacant, vous pouvez être engagé immédiatement. Il s’agit d’un poste à temps plein, le 4/5 étant négociable.

En cas de sélection, vous serez invité à un entretien et à un test pratique.

Veuillez adresser votre lettre de motivation et votre CV avant le 15 janvier 2024 à Jeroen Vander Beken, directeur général de Ney & Partners nv. Terhulpsesteenweg 181 1170 Bruxelles. Vous pouvez télécharger votre candidature ci-dessous.


share this